واليبال

واليبال

خب امروز مي خوام از واليبال حرف بزنم

 

تاريخچه واليبال:


ورزش واليبال درسال1895توسط ويليام جي سورگان در ماساچوست امريكا به وجود امد

سپس درايران توسط اقاي سيد مهدي ورزنده در سال 1299به ايران امد

 

تكنيك هاي واليبال:

 

پنجه،ساعد،سرويس،اسپك،توپ گيري،دفاع

انواع پنجه:    1-پنجه روبرو     2-پنجه بلند يا بالاي سر    3-پنجه پشت

انواع ساعد :  1-ساعد روبرو كه زاويه دست با بدن كمتر از 90 درجه مي باشد(حدودا 45 درجه).

                  2-ساعد بلند يا بالاي سر كه زاويه بابدن 90 درجه ميباشد.

                  3-زاويه پشت سر كه زاويه بابدن بيش از 90 درجه ميباشد.

انواع سرويس:    1-ساده    2-چكشي يا تنيسي    3-پرشي    4-برگردان    5-موجي

 

مختصات بازي واليبال:

 

1-ابعادزمين:    طول=18 متر   عرض=9متر   پهناي كليه خطوط زمين=5سانتي متر .

2-تور:    براي اقايان=43/2    براي خانمها=24/2

3-توپ:   توپ كروي شكل كه محيط ان67 سانت و وزن ان280 گرم.

4-تايم:    تعداد انها در هر گيم 2 تا ميباشد و مدت زمان ان 30 ثانيه است.

5-تعويض: تعداد تعويض ها در هر ست بازي ها 6 تعويض ميباشد.

6-مناطق زمين و جهت چرخش:زمين واليبال را به شش منطقه تقسيم مي كنند وجهت چرخش موافق عقربه هاي ساعت ميباشد

 

خطا هاي واليبال:

 

1- خطاي 8 ثانيه: سرويس زننده پس از سوت داور 8 ثانيه وقت دارد سرويس بزند.

2-خطاي خط: اگر سرويس زننده در موقع سرويس پايش روي خط باشد خطا محسوب ميشود.

3-خطاي خط زير تور: اگر دست وپاي بازيكن از خط زير تور عبور كند خطا محسوب ميشود.

4-خطاي تور: برخورد هر قسمت از بدن بازيكن.

5-خطاي دو ضرب: اگر يك بازيكن 2 بار پي در پي به توپ ضربه بزند.

6- خطاي4 ضرب: اگر تيمي بيش از 3 بار به توپ ضربه بزند.

7-خطاي حمل: اگر توپ روي دست بازيكن مكث داشته باشد.

8-خطاي ارنج: به ترتيب قرار نگرفتن بازيكنان در زمين.

 

اصطلاحات واليبال:

 

اسپك: ضربه محكمي كه از ارتفاع بالاي تور به سمت ميدان حريف زده ميشود.

ساعد: محارتي براي دريافت توپ هاي كم ارتفاع (پايين تر از كمر).

پنجه: مهارتي براي ارسال توپ هايي با سرعت كم و ارتفاع زياد.

پاسور: بازيكني كه توپ را براي مهاجمان خودي ارسال ميكند.

ارسال كننده: بازي كني كه توپ را در شرايط مختلف به جهات مختلف هدايت ميكند.

دريافت كننده: بازيكني كه توپ را دريافت ميكند.

سرويس: به جريان افتادن توپ از منطقه مجاز به منظور شروع بازي.

دفاع روي تور: سد كردن توپ مهاجم حريف توسط دستها در بالاي تور .

سرويس موجي: سرويسي بدون پيچ كه محل فرود امدن ان قابل پيش بيني نيست.

پاي پهلو: يكي از شيوه هاي حركت بازيكن كه بيشتر به منظور دفاع انجام ميشود.

انتن: وسيله اي است كه روي نوار طرفين تور نصب ميشود و فضاي مجاز 9 متر را مشخص ميكند.

 

خب تا اينجا فكر كنم اطلا عات كاملي داده باشم

اگر عمري بود بقيش تو اپ بعدي
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۴ساعت 22:39  توسط علي  |